Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09

Sennenhundarna har genom månghundraårigt avelsarbete fått en speciell exteriör (beskriven i respektive rasstandard), speciella egenskaper som arbets-, vakt-, och vallhundar, samt speciella mentala egenskaper.
Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.
Uppfödare skall också ha kännedom om rasernas speciella defektproblem samt andra för rasen oönskade egenskaper.
Varje hund och tik som skall användas i avel:
Skall ha en god och rastypisk exteriör. Bedömning bör ske på officiell utställning, eller av person med mångårig erfarenhet av respektive ras.
Skall ha ett gott rastypiskt temperament. Bedömning kan ske vid officiella mental-beskrivningar (MH), av domare på officiella utställningar, eller av annan mycket raskunnig person.
En hund, som visar aggressivitet mot människor, överdriven aggressivitet mot andra hundar eller påtaglig rädsla för normala vardagliga störningar är icke lämplig för avel.

Hane som planeras användas i avel:
Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi.
Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden.
Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som planeras användas i avel:
Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
Skall vara friförklarad från armbåsledsdysplasi.
Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden.
Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.
Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.
Om tiken kommer att föda sin första kull efter 4,5 års ålder, fordras ett veterinärintyg som specificerar tikens lämplighet för avel.