Våra mål

Avelsmål: Mentalt stabila, sunda och stora rörliga hundar.
Hundar som går att jobba med, men ändå är rastypiska.
Prioritering:
1. Mentalitet
2. Fysiskt friska och sunda hundar
3. Rörlighet
4. Bra exteriör enligt utställningsresultat
5. Färg/teckning

Grösstenteils kennel

Är tänkt att bygga på tre "obesläktade" tiklinjer, för att ej hamna i någon återvändsgränd, då det endast finns ca 250 hundar i Sverige av rasen. Vi har två linjer idag.

Krav på köpare:
För att kunna bibehålla och förbättra kvaliteten på hundar i rasen.

- Hunden skall röntgas efter 12 månaders ålder i armbågar, bogar och höfter.
- Mentalbeskrivning av hunden skall göras mellan 12-18 månaders ålder.
Åtagande från oss som uppfödare:
- Livslång rådgivning till ägaren och kontakt med hunden.
- Vi betalar första årets medlemskap i Sennenklubben.
- Anmälningsavgiften till MUH-beskrivning betalar vi.
- Valparna är försäkrade i valpkull/uppfödarförsäkring för att täcka ev medfödda fel.
- Veterinärbesiktning och första valp/parvovaccination står vi för.
- Valparna är avmaskade och ID-märkta.
Övrigt:

I samband med MH-testen har vi även valpträff. Dvs. vi försöker organisera en helg då alla valp köpare kan komma och testa sin hund samtidigt. Vi står för test kostnaden, bara man kommer med sin valp. Vi har idag 100% av våra valpar testade. Vi har även 100% uppslutning när det gäller röntgen på HD, AD och Bog. Detta vill vi givetvis se en fortsättning på. Då det dels är viktigt för oss som uppfödare att få se en helhet på våra kullar. Men även öka chanserna för våra valp köpare att få friskare hundar.

Grosser är en så liten ras i Sverige idag att vi försöker tillföra nytt blod genom att använda hanhundar ifrån andra länder. Givetvis med samma avelskrav som vi har i Sverige. Vår lilla avels bas i Sverige är av hög kvalité, men alla hundar är på nåt vis besläktade med varandra. Därför behövs nytt blod vid i alla fall varannan generation. Vi har därför i våra två senaste kullar använt hanar från Tyskland resp. Danmark. (se kull inf.) Detta gör att vi i framtiden dels får en bredare avels bas, men även friskare hundar.

Risken för inavel är stor i en liten ras som vår. För alla Svensk födda hundar 1972-1998 var inavels % >7,4 att jämföra med 6,25% som gäller för avel mellan kusiner. För att undvika upprepning av detta bör aldrig en avels hund få fler valpar än 5% av valpar födda under sin aktiva tid dvs 6 år. Totala antalet valpar födda under denna tid understiger 300 st, varför varje avelshund begränsas till två kullar eller 15 valpar. Nytt blod utifrån behöver trots denna åtgärd tillföras regelbundet.


Från vän. Grösstenteil´s Mamie Taylor, Grösstenteil´s Betsy Ross, Grösstenteil´s Kerry Cooler, Grösstenteil´s Betty Beuty